ALV Verslagen

OEG Statuten Statuten 1997 Reglementen 1997 De verslagen van de Algemene Leden Vergaderingen (ALV’en) De verslagen zijn alleen voor leden in te zien. Brieven van en aan OEG Aan: Burgermeester

Statutenwijziging 1997

Achtergronden van de statutenwijziging van 7 april 1997 Statuten en reglementenwijziging 1997 In 1997 is door meer dan 31 leden van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Ons Eigen Groen (OEG)

Bouwen in eigen tuin

Bericht van het bestuur: ALTIJD schriftelijke toestemming OEG bij bouwen in uw tuin Geen bouwvergunning maar omgevingsvergunning Per 1 oktober is de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) ingevoerd; dit betekent