Krekenbuurt Gemeentelijk Monument

De Krekenbuurt heeft in 2016 de status van gemeentelijk monument gekregen. De buurt is stedenbouwkundig en architectonische een bijzonder vormgegeven complex.

Historie

De bewoners van de Krekenbuurt wilden al langer een beter bescherming van de wijk. (zie ook artikel uit De Stentor). (Uitbreiding gewenst)

Betekenis

De status van gemeentelijk monument maakt dat onderhoud en verbouwing moet worden goedgekeurd door het team monumentenzorg. De gemeente is in overleg met bewoners om de procedures makkelijk te laten verlopen.

Wanneer u als bewoner van de Krekenbuurt of als aspirant-koper uw (toekomstige) woning wilt wijzigen, is het verstandig om, voor dat u een bouwaanvraag in dient bij de afdeling vergunningen van de gemeente Zwolle, eerst te onderzoeken of uw wensen passen binnen het bestemmingplan en aansluiten bij de welstandsnota.
U kunt ook een vrijblijvende afspraak maken met de afdeling vergunningen om informatie in te winnen.
Bent u van plan een architectbureau bij uw (ver)bouwwens te betrekken dan zal de architect, afhankelijk van de complexiteit, ook met de gemeente overleggen en de ontvangen informatie verwerken in het ontwerp.

Aan de files op deze website of enige andere informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Handreiking bewoners

Op 11 december 2017 heeft de gemeente de bewoners een brief gestuurd met als bijlage een handreiking voor de bewoners. In de handreiking is vermeld wat de bewoners wel en niet mogen veranderen aan de huizen. De links hieronder openen de bestanden.

Bestemmingsplan

De officiële beslissing en het bestemmingsplan is na te lezen door deze link te volgen.

Op Ruimtelijkeplannen.nl is meer informatie te vinden.

Het bestemmingsplan van 2009 is hier als PDF te downloaden. Daar waar in de tekst verwezen wordt naar de plankaart, staat deze onder het kopje “plattegrond van de buurt met OEG- en gemeentegrond” ook bij Ons Eigen Groen.

Welstandsnota

De nota’s met betrekking tot bouwen zijn via deze pagina op de site van de gemeente Zwolle te downloaden. We hebben ook een een kopie van de Welstandsnota 2017 op de site staan.

Voor degene die de historie willen bekijken is de Welstandsnota van de Gemeente Zwolle van 2004 is hier te downloaden.