Voegwerk

Wat is voegwerk?

Het metselwerk wordt opgebouwd met behulp van metselspecie tussen de stenen. Tijdens het opmetselen van het metselwerk wordt de specie tussen de stenen weggekrapt tot 1 a 1,5 cm diep. Daarna wordt deze ruimte opgevuld met voegspecie, het zogenaamde voegwerk.

Voegwerk vernieuwen mits goed uitgevoerd, doet recht aan de visuele en technische kwaliteit van het metselwerk. Voegen zorgen voor een waterwerend vlak in samenhang met baksteen. Door de metsel- en voegmortel kunnen kleine zettingen worden opgevangen. De metsel- en voegmortel moeten iets zachter zijn dan de steen. De droging vindt namelijk plaats via de voegen. Een te sterke voegspecie belemmert de droging met als gevolg dat het vocht in de steen blijft hangen en de kans op vochtschade verhoogt.

(Bron ontbreekt, de oude link werkt niet meer)


Vochtdoorslag

Het metselwerk is dus de regenjas van de woning. Wanneer een regenjas te lang nat blijft zijn de gevolgen vaak te ruiken, bij een gevel zijn de gevolgen te zien. Er ontstaan donkere vlekken en er is kans op mosgroei. Mosgroei houdt weer vocht vast en zo is een vicieuze cirkel bereikt.
Goed nieuw voegwerk kan veel problemen voorkomen. Mocht het tegenhouden en afvoeren van het vocht via het voegwerk toch onvoldoende zijn, bijvoorbeeld bij de noordgevel bij balkonranden en onder de raamdorpelstenen, dan is het te overwegen om op deze plaatsen een waterdichte afdekking toe te passen zodat onnodig inwateren van het metselwerk wordt voorkomen. Hiervan zijn voorbeelden in de Krekenbuurt te vinden. Soms is het even zoeken omdat er niet veel nodig is om inwateren te voorkomen.

De kleur van het voegwerk

In de krekenbuurt zijn al op verschillende plaatsen voegwerk vernieuwd. In een buurt die gebouwd is in de jaren 70 van de vorige eeuw is dat niet zo vreemd. Netzo als schilderwerk heeft voegwerk onderhoud nodig.

Bestaand voegwerk
Nieuw, licht voegwerk
Nieuw, donker voegwerk

Subsidie

Het vervangen van het voegwerk is een klus waar professionals een paar dagen tot 2 weken over doen, naar gelang de oppervlakte en moeilijkheidsgraad.

Het opnieuw voegen is normaal onderhoud, zoals al eerder is vermeld. Gezien de huizen in de krekenbuurt gemeentelijke monumenten zijn kan er subsidie voor verkregen worden. Voor meer informatie ga naar de pagina Krekenbuurt Gemeentelijk Monument.

De gemeente zal naar verwachting niet alle kleuren voegwerk accepteren.

Externe links

Wikipedia