Geen bebouwing in tuin

Rechtszekerheid bewoners dat de onbebouwde ruimte niet wordt bebouwd. Welke rechtsbescherming is er voor bewoners in de Krekenbuurt, dat er niet wordt gebouwd in de onbebouwde ruimte achter de woningen?

Status Krekenbuurt

Status van de Krekenbuurt Pagina in ontwikkeling Al sinds de planning van de bouw van de Krekenbuurt heeft status van de buurt vragen opgeroepen. Het is onder architectuur gebouwd en

Rechtelijke uitspraak Verbouwing

Het onderstaande artikel is wellicht niet meer van toepassing gezien de gemeente de Krekenbuurt tot gemeentelijk monument heeft verklaard, zie deze pagina. Rechter ziet geen reden voor tijdelijk opschorten uitbreiding.

Krekenbuurt Gemeentelijk Monument

De Krekenbuurt heeft in 2016 de status van gemeentelijk monument gekregen. De buurt is stedenbouwkundig en architectonische een bijzonder vormgegeven complex. Historie De bewoners van de Krekenbuurt wilden al langer