Statutenwijziging 1997

Achtergronden van de statutenwijziging van 7 april 1997 Statuten en reglementenwijziging 1997 In 1997 is door meer dan 31 leden van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Ons Eigen Groen (OEG)

Geen bebouwing in tuin

Rechtszekerheid bewoners dat de onbebouwde ruimte niet wordt bebouwd. Welke rechtsbescherming is er voor bewoners in de Krekenbuurt, dat er niet wordt gebouwd in de onbebouwde ruimte achter de woningen?

Voegwerk

Wat is voegwerk? Het metselwerk wordt opgebouwd met behulp van metselspecie tussen de stenen. Tijdens het opmetselen van het metselwerk wordt de specie tussen de stenen weggekrapt tot 1 a

De Koepel

Deze pagina moet helemaal worden herschreven. Opzet: Stukje over de koepel als beeldvormend item voor de buurt Problemen van de originele koepel roestende bouten water afvoer lekkage isolatie Lijst met

Historie van de krekenbuurt

Deze pagina is onder constructie en moet worden uitgebreid. Begin jaren ’70 van de vorige eeuw is de Krekenbuurt gebouwd. De architect van de wijk en de huizen was Benno

De bouw van de Krekenbuurt

Uit: Krekenbuurt 30 jaar! De Zwolse Courant “Als het waar is dat voorbeelden er zijn om nagevolgd te worden, zal Zwolle eerlang veel architecten, gemeentefunctionarissen en bestuurders van woningbouwverenigingen op

Rechtelijke uitspraak Verbouwing

Het onderstaande artikel is wellicht niet meer van toepassing gezien de gemeente de Krekenbuurt tot gemeentelijk monument heeft verklaard, zie deze pagina. Rechter ziet geen reden voor tijdelijk opschorten uitbreiding.

De woningen in de Krekenbuurt

Deze pagina is onder constructie. De redactie houdt zich aanbevolen voor aanvulling en verbetering. De redactie zou graag het originele bestand van het boekje “Krekenbuurt 30 jaar!” krijgen. Als alternatief

Ontstaan Krekenbuurt

Visie van de architect en beschrijving, ontstaan “Tuinwijk” nu Krekenbuurt Uit: Krekenbuurt 30 jaar! Visie van de architect Oorspronkelijk was in het toenmalig bestemmingsplan de mogelijkheid aanwezig om woningen in