Bedrijvengids

Deze bedrijvengids is om de bewoners te helpen bij het vinden van bedrijven voor onderhoud en renovatie. De lijst is geen advies of voorkeurenlijst maar een hulp om sneller een

Bouwen in eigen tuin

Bericht van het bestuur: ALTIJD schriftelijke toestemming OEG bij bouwen in uw tuin Geen bouwvergunning maar omgevingsvergunning Per 1 oktober is de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) ingevoerd; dit betekent

Geen bebouwing in tuin

Rechtszekerheid bewoners dat de onbebouwde ruimte niet wordt bebouwd. Welke rechtsbescherming is er voor bewoners in de Krekenbuurt, dat er niet wordt gebouwd in de onbebouwde ruimte achter de woningen?

Historie van de krekenbuurt

Deze pagina is onder constructie en moet worden uitgebreid. Begin jaren ’70 van de vorige eeuw is de Krekenbuurt gebouwd. De architect van de wijk en de huizen was Benno

Huizen

De huizen in de krekenbuurt staan er al een tijdje. Er is in de loop van de tijd veel informatie verzameld over de woningen. Deze pagina’s zijn er voor om

Rechtelijke uitspraak Verbouwing

Het onderstaande artikel is wellicht niet meer van toepassing gezien de gemeente de Krekenbuurt tot gemeentelijk monument heeft verklaard, zie deze pagina. Rechter ziet geen reden voor tijdelijk opschorten uitbreiding.

Isolatie

Deze pagina is onder constructie. De redactie zou graag meer informatie krijgen over verschillende isolatie mogelijkheden, leveranciers en subsidies. Vele eigenaren hebben hun woning al gedeeltelijk of geheel geïsoleerd. In