ALV Verslagen

OEG Statuten Statuten 1997 Reglementen 1997 De verslagen van de Algemene Leden Vergaderingen (ALV’en) De verslagen zijn alleen voor leden in te zien. Brieven van en aan OEG Aan: Burgermeester

Statutenwijziging 1997

Achtergronden van de statutenwijziging van 7 april 1997 Statuten en reglementenwijziging 1997 In 1997 is door meer dan 31 leden van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Ons Eigen Groen (OEG)

Geen bebouwing in tuin

Rechtszekerheid bewoners dat de onbebouwde ruimte niet wordt bebouwd. Welke rechtsbescherming is er voor bewoners in de Krekenbuurt, dat er niet wordt gebouwd in de onbebouwde ruimte achter de woningen?

Voegwerk

Wat is voegwerk? Het metselwerk wordt opgebouwd met behulp van metselspecie tussen de stenen. Tijdens het opmetselen van het metselwerk wordt de specie tussen de stenen weggekrapt tot 1 a

Bewoners

Welkom bewoners en andere geïnteresseerden! Op deze pagina’s is informatie beschikbaar over de Krekenbuurt en de huizen. Welkom nieuwe bewoners : Alleen voor aangemelde bewoners De huizen : over onderhoud

Rechtelijke uitspraak Verbouwing

Het onderstaande artikel is wellicht niet meer van toepassing gezien de gemeente de Krekenbuurt tot gemeentelijk monument heeft verklaard, zie deze pagina. Rechter ziet geen reden voor tijdelijk opschorten uitbreiding.

De Koepel

Deze pagina moet helemaal worden herschreven. Opzet: Stukje over de koepel als beeldvormend item voor de buurt Problemen van de originele koepel roestende bouten water afvoer lekkage isolatie Lijst met

Historie van de krekenbuurt

Deze pagina is onder constructie en moet worden uitgebreid. Begin jaren ’70 van de vorige eeuw is de Krekenbuurt gebouwd. De architect van de wijk en de huizen was Benno

Links

De inhoud van deze pagina of bericht is alleen voor de leden van VvE Ons Eigen Groen

De bouw van de Krekenbuurt

Uit: Krekenbuurt 30 jaar! De Zwolse Courant “Als het waar is dat voorbeelden er zijn om nagevolgd te worden, zal Zwolle eerlang veel architecten, gemeentefunctionarissen en bestuurders van woningbouwverenigingen op

Huizen

De huizen in de krekenbuurt staan er al een tijdje. Er is in de loop van de tijd veel informatie verzameld over de woningen. Deze pagina’s zijn er voor om

Status Krekenbuurt

Status van de Krekenbuurt Pagina in ontwikkeling Al sinds de planning van de bouw van de Krekenbuurt heeft status van de buurt vragen opgeroepen. Het is onder architectuur gebouwd en

Isolatie

Deze pagina is onder constructie. De redactie zou graag meer informatie krijgen over verschillende isolatie mogelijkheden, leveranciers en subsidies. Vele eigenaren hebben hun woning al gedeeltelijk of geheel geïsoleerd. In

Ons Eigen Groen

Coöperatieve Vereniging van Eigenaren “ONS EIGEN GROEN” Opgericht bij akte d.d. 13-11-1972 en overgedragen aan de bewoners “krachtens akte van levering” d.d. 31-12-1976. De percelen hebben een totale grote van

De woningen in de Krekenbuurt

Deze pagina is onder constructie. De redactie houdt zich aanbevolen voor aanvulling en verbetering. De redactie zou graag het originele bestand van het boekje “Krekenbuurt 30 jaar!” krijgen. Als alternatief

Cookie Policy

Nederlands Deze website gebruikt functionele cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van