Statutenwijziging 1997

Achtergronden van de statutenwijziging van 7 april 1997 Statuten en reglementenwijziging 1997 In 1997 is door meer dan 31 leden van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Ons Eigen Groen (OEG)

Bouwen in eigen tuin

Bericht van het bestuur: ALTIJD schriftelijke toestemming OEG bij bouwen in uw tuin Geen bouwvergunning maar omgevingsvergunning Per 1 oktober is de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) ingevoerd; dit betekent

Geen bebouwing in tuin

Rechtszekerheid bewoners dat de onbebouwde ruimte niet wordt bebouwd. Welke rechtsbescherming is er voor bewoners in de Krekenbuurt, dat er niet wordt gebouwd in de onbebouwde ruimte achter de woningen?

Huizen

De huizen in de krekenbuurt staan er al een tijdje. Er is in de loop van de tijd veel informatie verzameld over de woningen. Deze pagina’s zijn er voor om

Ontstaan Krekenbuurt

Visie van de architect en beschrijving, ontstaan “Tuinwijk” nu Krekenbuurt Uit: Krekenbuurt 30 jaar! Visie van de architect Oorspronkelijk was in het toenmalig bestemmingsplan de mogelijkheid aanwezig om woningen in