Meer kleur in de Kreek

Dat was de wens op de Nieuwjaarsborrel begin 2006. We zijn aan de slag gegaan en hierbij het resultaat van het plan, waar inmiddels al aan gewerkt wordt en 19 april weer een vervolg krijgt.

Ons plan bestaat uit 4 onderdelen:

 1. Meer kleur bij de ingang van onze Kreek
  De toegang tot onze Kreek wordt bepaald door de stroken tuin, behorend bij nummer 1, 30 en 27. In samenwerking met desbetreffende bewoners willen we komen tot meer bloei, zodat de toegang tot onze Kreek een vriendelijker karakter krijgt.
 2. Meer kleur in de plantsoenen.
  Zoals op de plattegrond te zien is, liggen de plantsoenen gedeeltelijk in de schaduw. Voor bloei is het vooral van belang, dat er zon is. Ondanks dat willen we toch proberen bloei te realiseren.
 3. Meer kleur bij de huizen.
  Veel huizen liggen in de zon. Dus daar is wel bloei te realiseren. Waar mogelijk willen we de bewoners stimuleren, inspireren en mogelijk subsidiƫren tot het realiseren van bloei. Dit geldt vooral voor de nummers 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, en 19.
 4. Meer kleur op de bankjes.
  De twee bankjes bij de zandbank zijn heel erg toe aan een verfbeurt. Groen lijkt onze een mooie kleur.
  Om een en ander te realiseren denken wij eraan contact op te nemen met de beheerders van het potje Lief en Leed. Misschien is er een mogelijkheid voor een kleine bijdrage in de kosten. Ook komen we binnenkort langs om te informeren wie vanuit zijn eigen tuin plantjes kan missen. Daarbij denken we aan stevige, bloeiende planten of heesters, die bloeien of die in de herfst mooi verkleuren. Zie voor suggesties de tekst op bijgaande plattegrond.
  In samenwerking met de activiteitencommissie komt er weer een snoei- veeg- en plantdag waarop we een begin hopen te maken met het bloeiend maken van onze Kreek. Dat zal niet van de ene op de andere dag resultaat hebben, maar we gaan ons best doen. Naar wij hopen moet dat niet enkele jaren resultaat hebben.

De groeten van de Bloeicommissie
Hetty Nooitgedacht (nummer 13) en Loek Koopmans (nummer 21)

Related posts