Herinrichting middenstuk Molenkreek

In de Molenkreek waren er steeds meer geluiden te horen dat men het groene middenstuk van de kreek een verwaarloosd uiterlijk vind krijgen. Sinds het ontstaan van de krekenbuurt, bijna 30 jaar geleden, is er niets meer gedaan aan groot onderhoud.Naar aanleiding hiervan en vanwege het feit dat de gemeente zegt open te staan voorbewonersparticipatie, is bij een aantal Molenkreek-bewoners het idee ontstaan om wat tegaan ondernemen.

December 2000

Het groepje voor het eerst bij elkaar gekomen om te bespreken of en hoe dit initiatief te verwezenlijken is. Er werd besloten de schouders eronder te zetten.
Het initiatief kreeg de naam het OEK, Onze Eigen Kreek. .
Maart 2001 werd er een bijeenkomst gehouden voor alle Molenkreek-bewoners. De opkomst was erg groot. Op deze avond zijn alle ideeën om het groene middenstukvan deMolenkreeek ‘op te leuken’verzameld.

Bernarda Maagd, Molenkreker en landschapsarchitecte, is vervolgens bezig gegaan om hier een ideaal, maar realistisch schetsplan van te maken.

Er is contact gezocht met de wijkbeheerder om te melden waar de Molenkreek-bewonersmee bezig zijn, en hebben hem het schetsplan voorgelegd. Hier werd enthousiast opgereageerd en de gemeente zou een berekening maken. Doordat er eerst een verkeerdeberekening werd gemaakt en er dus een nieuwe moest komen, en het OEK er steedsachteraan moest om iets te horen te krijgen, ging er veel tijd verloren voor er verdere stappen ondernomen konden worden.

Het was ondertussen december 2002.

Het OEG kreeg te horen dat men bij de gemeente bezig was met een reorganisatieen een nieuw beleid t.a.v.groen en onderhoud voor heel Zwolle. Er werd gezegd dat het plan van de Molenkreek letterlijk in de la was gelegd.
Hier nam het OEK geen genoegen mee.
De wijkopzichter is uiteindelijk nogmaals komen kijken naar het groene middenstukvan de Molenkreek en was het er mee eens dat er meer moet gebeuren dan wat.

Maart 2003

Het schetsplan naar de gemeente gestuurd om te kijken of het in aanmerking komt voor het “expressen-project “. (€45.000 voor ‘bewonersinitiatief ‘ in de Aa-landen, te verdelen tussen meerdere plannen.)
Mocht ons plan in aanmerking komen, en dat horen we eind september, dan wordt er verder gekeken of het gecombineerd kan worden met de totale aanpak van het groene middenstuk van onze Molenkreek

Maart 2005

De werkzaamheden beginnen:

Related posts