Enquête Krekenfeest

Eind oktober ontvingen alle Kreekbewoners een schriftelijke enquête waarin hun mening werd gevraagd over het jaarlijkse krekenfeest. Van de 154 verspreide enquêtes zijn 33 geretourneerd. Wij willen iedereen die de moeite heeft genomen om deze enquête in te vullen heel hartelijk bedanken!

De evaluatie

Na evaluatie van deze enquêtes is een van de belangrijkste conclusies dat 72% tevreden is over de huidige programma-indeling. Dat betekent dat ook in 2009 het middagprogramma voor de kinderen blijft bestaan en dat we ’s avonds nog steeds de dansspieren testen bij de swing avond !

Suggesties

Er zijn ontzettend veel leuke suggesties gegeven om ook een programma onderdeel in te bouwen dat interessant is voor ‘oudere’ kreekbewoners of bewoners zonder kinderen. Een paar genoemde mogelijkheden zijn : een wijnproeverij, een spooktocht, een muziekconcert, een kunstmarkt, workshops, spel circuits etc. U zult zien dat in de komende jaren een aantal van deze elementen terugkomen in de programmering!

Ook in 2009 een Krekenfeest

Wij hebben in ieder geval de bevestiging gekregen dat nog steeds veel Kreekbewoners plezier beleven aan het krekenfeest. Daarom zijn wij al weer enthousiast begonnen aan de voorbereidingen voor 2009.

DUS noteer alvast in uw agenda: 12 september 2009 KREKENFEEST

De Krekenfeestcommissie
Henri Eek
Marc Freriks
Astrid Kooijman
Hilda vd Tuin
Patty den Hartigh
Sasja Perret
Gaston van Kleef

Related posts